துயர் பகிர்வு

கமலாணந்தன் ஞானாம்பிகை (ரதி)  1465

தோற்றம் : 1953-11-27

மறைவு : 2022-07-01

திருமதி இராமலிங்கம் நல்லம்மா  1464

தோற்றம் : 1934-10-29

மறைவு : 2022-06-29

பரநிருபசிங்கம் ரமணி  1462

தோற்றம் : 1939-10-04

மறைவு : 2022-06-21

அமரர் சுப்பிரமணியம் நாகராஜா  1461

தோற்றம் : 13

மறைவு : 2009-06-22

திருமதி லோகேஸ்வரி சோதிநாதன்  1460

தோற்றம் : 1949-08-15

மறைவு : 2022-06-18

சோதிநாதன் லோகேஸ்வரி  1459

தோற்றம் : 1001-01-01

மறைவு : 2022-06-18நினைவஞ்சலி