துயர் பகிர்வு

கந்தையா அன்னலிங்கம்  1122

தோற்றம் : 1961-03-09

மறைவு : 2021-05-24

அமரர் ஆறுமுகம் சண்முகநாதன்  1121

தோற்றம் : 2

மறைவு : 2019-06-05

திருமதி யோகானந்தா லோகேஸ்வரி  1117

தோற்றம் : 1951-01-17

மறைவு : 2021-05-16

திரு. சூசை ஆபிரகாம் (செபஸ்ரியான்)  1115

தோற்றம் : 1950-03-16

மறைவு : 2021-05-09நினைவஞ்சலி